Kim loại nói chung và Đồng nói cách riêng có tầm quan trọng lớn đối với ngành công nghiệp cáp và dây điện. Theo biểu bảng bên dưới, bạn có thể tham khảo giá trị hiện tại và quá khứ của Đồng, Đồng Thau (MK) không cắt (MS58), Nhôm, Niken và Bạc.

CẬP NHẬT GIÁ ĐỒNG THẾ GIỚI