10 năm bền bỉ tham gia chạy bộ vì ý nghĩa đặc biệt

Nhóm chạy của HELUKABEL năm nay lại xuất hiện khi bắt đầu Ditzinger Lebenslauf. Số tiền này được thu thập vì lợi ích của Mukoviszidose e.V.

10 năm bền bỉ tham gia chạy bộ

VÀO năm 2017, các nhân viên của HELUKABEL một lần nữa tham gia vào một sự kiện đặc biệt vì một mục đích đặc biệt: Cuộc đi bộ và chạy bộ được tài trợ bởi Ditzingen lần thứ 19. Cuộc gây quỹ này không phải về tốc độ mà là khoảng cách: người chạy bộ và người đi bộ - một số trong số họ có xe đẩy trẻ em - được tài trợ cho mỗi km họ đi được. Số tiền quyên góp được sau đó sẽ được quyên góp cho Mukoviszidose e. V., một tổ chức từ thiện bệnh xơ nang của Đức. Thời tiết tuyệt vời đã làm tăng thêm niềm vui và đội ngũ 18 thành viên từ HELUKABEL đã cống hiến hết mình. Vào cuối ngày, 3.719 người tham gia đã đi bộ hoặc chạy tổng cộng 48.007 km (30 dặm). Trong hơn 10 năm, nhân viên HELUKABEL đã cam kết thực hiện sự kiện này.

>>Tìm hiểu thêm: Các sản phẩm cáp chống nhiễu của HELUKABEL

Trở lại bảng tin