Lời Mở Đầu

Là một công ty quốc tế do gia đình tự quản đã hoạt động trong nhiều năm, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc có được sự tin tưởng của các đối tác kinh doanh, nhân viên của chúng tôi và công chúng. Danh tiếng của chúng tôi được xây dựng dựa trên hành vi của từng nhân viên, đó là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh rằng mọi nhân viên tại HELUKABEL phải hành xử một cách hoàn hảo về mặt đạo đức và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cam kết hoàn thành trách nhiệm của mình đối với các đối tác kinh doanh và nhân viên của chúng tôi trên toàn cầu.

Khuôn Khổ Quy Tắc Ứng Xử

Tuân thủ - tuân thủ luật pháp, quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn - là cơ sở cho các hành động của chúng tôi. Tuân thủ các quy tắc là điều bắt buộc và chúng tôi coi nhiệm vụ của mình là phải từ chối nghiêm ngặt hoạt động kinh doanh hoặc tham gia vào một giao dịch khi có nghi ngờ dù là nhỏ nhất rằng nó không tuân thủ các quy tắc. Để cung cấp cho các đối tác kinh doanh và nhân viên của chúng tôi cái nhìn sâu sắc về hiểu biết của chúng tôi về các giá trị và luật pháp, chúng tôi có Bộ Quy Tắc Ứng xử và các hướng dẫn khác đóng vai trò là tiêu chuẩn ràng buộc cho các hành động của nhân viên. Các hướng dẫn tuân thủ này cung cấp khuôn khổ cho các quy định chi tiết hơn khác.

Cấu Trúc Quy Tắc Ứng Xử

Các cổ đông và ban lãnh đạo của chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các luật, quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn hiện hành. Để đảm bảo điều này xảy ra trong toàn bộ tập đoàn HELUKABEL, chúng tôi đã giới thiệu "Vòng Kết Nối Tuân Thủ" như sau:

Cấu trúc quy tắc ứng xử của HELUKABEL

Prevent:
Thông qua các hướng dẫn nội bộ, giao tiếp, tư vấn và đào tạo, nhân viên học được cách ứng xử được mong đợi ở họ. Bất cứ lúc nào, nhân viên có thể xin ý kiến ​​tư vấn từ Văn phòng Tuân thủ về cách giải thích Bộ Quy tắc Ứng xử và các quy định khác.

Recognise:
Việc tuân thủ được giám sát thường xuyên thông qua các cuộc đánh giá tuân thủ nội bộ và trong một số trường hợp.
Báo cáo về hành vi sai trái hoặc vi phạm tiềm ẩn từ nhân viên hoặc đối tác kinh doanh bên ngoài cho Văn phòng Tuân thủ không chỉ được hoan nghênh mà còn được khuyến khích rõ ràng bất cứ lúc nào và giúp chúng tôi, với tư cách là một công ty luôn tìm tòi học hỏi điều mới, thực hiện bất kỳ cải tiến cần thiết nào. Thông tin được xử lý bí mật và người tố giác không phải lo sợ bất kỳ hậu quả nào từ việc báo động. Chúng tôi áp dụng nguyên tắc không ai phải chịu bất kỳ thành kiến ​​nào trong công ty của chúng tôi do việc tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn tuân thủ của chúng tôi.
Để gửi báo cáo, bạn hãy truy cập tại đây: Whistleblowing System Speak up

React:
Tại HELUKABEL, chúng tôi muốn trở thành một nhà tuyển dụng hấp dẫn và một đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Chúng tôi muốn không ngừng phát triển và cải thiện các quy trình cũng như hành vi của mình. Nếu các khiếu nại hoặc thậm chí vi phạm được xác định trong một cuộc đánh giá tuân thủ, chúng tôi cam kết sẽ phản hồi một cách thích hợp, cải tiến các quy trình liên quan và trừng phạt các vi phạm tiềm ẩn.

Để tổng kết, chúng tôi xin trích dẫn câu nói của Robert Bosch, người đã tổng kết rất hiệu quả sự hiểu biết của chúng tôi về việc tuân thủ:

"In the long term, an honest and fair approach to doing business will always be the most profitable one." Robert Bosch (1921)
(Tạm dịch: Về lâu dài, cách tiếp cận trung thực và công bằng để kinh doanh sẽ luôn mang lại lợi nhuận cao nhất.)