Mạng Lưới Helukabel Toàn Cầu

Helukabel hiện đã có mặt tại 37 quốc gia với 60 địa điểm sản xuất và bán hàng trên toàn thế giới.