Mạng Lưới Helukabel Toàn Cầu

Helukabel hiện đã có mặt tại 39 quốc gia với 63 địa điểm sản xuất và bán hàng trên toàn thế giới.