Mạng Lưới Helukabel Toàn Cầu

Helukabel hiện đã có mặt tại 40 quốc gia với 69 địa điểm sản xuất và bán hàng trên toàn thế giới.