HELUKABEL Logistics

Tại HELUKABEL, chúng tôi xây dựng trung tâm lưu trữ và phân phối dây cáp lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Châu Âu với doanh mục hơn 33,000 sản phẩm có sẵn tại kho để đảm bảo việc vận chuyển từ kho trung tâm tại Hemmingen, gần Stuttgart, luôn đúng thời gian và đúng địa điểm.

Bên cạnh trung tâm Logistics cho ngành công nghiệp tại Baden-Württemberg, chúng tôi còn xây dựng thêm một cơ sở Logistics khác tại Neuenhagen/Berlin để phục vụ ngành cơ sở hạ tầng và hơn 41 địa điểm Logistics trên toàn cầu.

Thân mời bạn đọc thêm thông tin về hệ thống nhà kho và trung tâm tâm Logistics tại Hemmingen theo các bài viết bên dưới.