Chỉ Thị RoHS Của Nghị Viện Châu Âu

Chỉ thị 2011/65 / EU của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử ngày 8 tháng 6 năm 2011 (đúc lại) và Chỉ thị Ủy ban Đại biểu (EU) 2015/863 ngày 31 tháng 3 năm 2015 sửa đổi Phụ lục II của Chỉ thị 2011/65 / EU của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến danh sách các chất bị hạn chế. Chỉ thị 2011/65 / EU hạn chế việc sử dụng và tiếp thị chì, thủy ngân, cadimi, crom VI, biphenyl nhiều lớp (PBB) và ete điphenyl nhiều lớp (PBDEs) trong một số thiết bị điện và điện tử (EEE). Nó có hiệu lực vào tháng 7 năm 2011 và thay thế Chỉ thị cũ 2006/95 / EC ngày 12 tháng 12 năm 2006. Chỉ thị 2011/65 / EU đã được Elektro-und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV) chuyển thành luật quốc gia ở Đức.

Với Chỉ thị 2011/65 / EU, một quy trình đã được thực hiện để có thể thêm các chất bổ sung trong tương lai. Quy trình này lần đầu tiên được sử dụng trong Chỉ thị được ủy quyền (EU) 2015/863 để bao gồm các chất di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), butylbenzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP), diisobutyl phthalate (DIBP), cũng như danh mục 11 "thiết bị điện và điện tử khác không thuộc bất kỳ danh mục nào ở trên" thuộc phạm vi của Chỉ thị RoHS hiện có. Thời gian chuyển đổi cho việc này đã kết thúc vào ngày 22 tháng 7 năm 2019.

HELUKABEL GmbH liên tục đối thoại và trao đổi thông tin với các nhà cung cấp của mình để có thể phản ứng với các hạn chế có thể có của các chất.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về các lệnh cấm đối với chất và các yêu cầu về chất (chẳng hạn như REACH, RoHS, khoáng chất xung đột (CMRT), v.v.), vui lòng liên hệ theo địa chỉ email compliance@helukabel.de hoặc info@helukabel.com.vn.