Chất Lượng Được Kiểm Định Độc Lập & Thường Xuyên

Mục tiêu của chúng tôi là luôn sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Thông qua các chứng nhận các quy trình quản lý sản phẩm của chúng tôi theo tiêu chuẩn quốc tế DIN EN ISO 9001: 2015 và 14001: 2015, HELUKABEL đáp ứng cả tiêu chuẩn chất lượng và môi trường trong quá trình sản xuất các sản phẩm cáp và dây điện của chúng tôi.

DIN EN ISO 9001 bao gồm việc phát triển, thiết kế và sản xuất cáp và dây điện cũng như phân phối cáp, dây điện và phụ kiện. DIN EN ISO 50001 bao gồm các điều khoản về Hệ thống Quản lý Năng lượng.