QUY ĐỊNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG CHÂU ÂU (CPR)

Tại HELUKABEL, chúng tôi đã thử nghiệm và được chứng nhận các sản phẩm của mình. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, tất cả các sản phẩm có liên quan từ chúng tôi sẽ được gắn nhãn CE và được chứng nhận về hiệu suất theo tiêu chuẩn CPR (Construction Product Regulation).

Bạn có thể xem tổng quan về tất cả các sản phẩm HELUKABEL được kiểm tra theo tiêu chuẩn CPR tại đây .

Quy định về Sản phẩm Xây dựng của Châu Âu (CPR) 305/2011 xác định các quy định nhất quán và có thể kiểm chứng được đối với việc sử dụng các sản phẩm xây dựng trong các tòa nhà. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các nước thành viên EU nhằm mục đích tăng cường an toàn trong các tòa nhà. CPR đã được gia hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2016 để bao gồm các loại cáp và dây điện được phân loại là cáp chống cháy dựa trên phản ứng với lửa. Các quy định sẽ có hiệu lực đối với các nhà sản xuất và nhà cung cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Tiêu chuẩn CPR đối với dây cáp và dây điện được thực hiện bởi DIN EN 50575: 2017-02: “Cáp điện, điều khiển và thông tin liên lạc - Cáp cho các ứng dụng chung trong các công trình xây dựng chịu được các yêu cầu về hỏa hoạn”. Các sản phẩm cáp chống cháy được cơ quan thông báo xác nhận sẽ được cấp nhãn CE. Đối với từng loại dây cáp, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp cũng phải cung cấp công bố tính năng mô tả chính xác phản ứng của các loại dây cáp chống cháy này đối với lửa.

Với việc đưa cáp và dây điện vào danh sách các sản phẩm xây dựng, EU đã xác định 6 cấp cho cáp chống cháy - từ ACa đến FCa (Ca là viết tắt của ‘cable’). Lớp được phân bổ theo các tiêu chí như truyền ngọn lửa và sinh nhiệt. Từ không cháy (non-flammable - Aca) và khó cháy (hardly inflammable - B1Ca, B2Ca, CCa) đến thông thường dễ cháy (normally flammable - DCa, ECa) đến dễ cháy (easily flammable - FCa). Ngoài ra còn có ba lớp bổ sung cho cáp chống cháy đề cập đến các yêu cầu khác như tạo khói (smoke production - s1 và s2), tính chống cháy không chứa axit / halogen (acidity / halogen-free flame retardancy - a1) và các giọt bắt lửa (flaming droplets - d1 và d2).

TÀI LIỆU KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN CPR ĐỐI VỚI CÁP CHỐNG CHÁY

VỚI CÁC CÂU HỎI VỀ CPR

Vui lòng gửi email đến info@helukabel.com.vn