Chính Sách Chất Lượng, Môi Trường & Năng Lượng Tại HELUKABEL

HELUKABEL GmbH là một doanh nghiệp độc lập phát triển, sản xuất và cung cấp các loại dây cáp điều khiển, tín hiệu và phụ kiện cáp từ Cộng hòa Liên bang Đức, được thành lập vào năm 1978.

Chúng tôi theo đuổi chiến lược tăng trưởng để đáp ứng kỳ vọng từ cả khách hàng, xã hội và các bên quan tâm. Nền tảng của chiến lược tăng trưởng này là việc xác định và đánh giá các yêu cầu liên quan đến các bên liên quan trong bối cảnh điều kiện kinh doanh và thị trường có liên hệ mật thiết đến quy trình kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi đặt mục tiêu là đạt được thành công kinh doanh bền vững thông qua niềm tin và sự hài lòng của khách hàng và toàn xã hội. Với khả năng thích ứng và sự phát triển liên tục của hệ thống quản lý, chúng tôi luôn hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai, đặt trọng tâm đến chất lượng và tác động đến môi trường của các quy trình và sản phẩm của mình, việc sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng cũng như việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định.

Vì thế, chúng tôi đã và đang áp dụng hệ thống quản lý tích hợp về chất lượng và môi trường dựa trên các tiêu chuẩn. DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 và DIN EN ISO 50001. Thông tin thêm về các chứng chỉ của hệ thống quản lý tích hợp có thể được xem thêm tại đây .

Tại HELUKABEL, chúng tôi tuân thủ các quy định về môi trường sau đây: Quy định về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử (RoHS) Quy định về việc đăng ký, đánh giá, ủy quyền và hạn chế các chất hóa học (REACH) .

Việc tuân thủ chính sách chất lượng, môi trường và năng lượng là nghĩa vụ và nhiệm vụ liên tục đối với ban điều hành và từng cá nhân nhân viên tại HELUKABEL, bao gồm các lĩnh vực sau:

Khách hàng, Xã hội & Đối tác Sự thấu hiểu yêu cầu của khách hàng cũng như những yêu cầu và mong đợi của chính phủ và xã hội tạo thành khuôn khổ cho sự phát triển thành công của HELUKABEL. Chúng tôi luôn lập kế hoạch, giám sát và kiểm tra các yêu cầu này thường xuyên.

Lãnh đạo và Nhân viên Sự thành công của HELUKABEL GmbH được xây dựng bởi các nhà quản lý và nhân viên có năng lực, cộng tác chặt chẽ với nhau với tinh thần trách nhiệm cao và độc lập với nhận thức rõ ràng về chi phí, chất lượng, môi trường, năng lượng, sức khỏe và an toàn.

Các nhà cung cấp Chúng tôi chỉ cộng tác cùng các nhà cung cấp mà được chọn lọc theo các tiêu chí của chúng tôi về chất lượng, bảo vệ môi trường và hiệu quả năng lượng.

Chất lượng Sản phẩm đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu chất lượng, giao hàng kịp thời và dịch vụ xuất sắc cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các mục tiêu chất lượng được điều chỉnh theo các nguyên tắc của chính sách này và liên kết, giám sát trong các lĩnh vực liên quan của công ty.

Môi trường Chúng tôi cam kết tiếp tục tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt những trường hợp liên quan đến chất lượng không khí và nước và lượng khí thải không chủ ý. Để đạt được cam kết đó, chúng tôi cố gắng sử dụng tiết kiệm tất cả các loại tài nguyên thiên nhiên và chỉ sử dụng các chất độc hại khi không có lựa chọn thay thế tốt hơn và xử lý các chất độc hại một cách cẩn thận. Chúng tôi giảm thiểu và phân loại chất thải để cho phép chúng được tái sử dụng bên ngoài. Hơn thế nữa, chúng tôi tích cực hợp tác cùng các nhà cung cấp của mình để tránh sử dụng các chất độc hại. Các mục tiêu môi trường phù hợp với các nguyên tắc của chính sách này được liên kết trong các lĩnh vực liên quan của công ty và được giám sát chặt chẽ.

Năng lượng Điều kiện tiên quyết cho việc phát triển bền vững là không ngừng theo đuổi hiệu quả năng lượng hơn và tiêu thụ thấp hơn.Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến hệ thống quản lý năng lượng và hiệu suất liên quan đến năng lượng. Do đó, việc sử dụng, tiêu thụ và hiệu quả năng lượng sẽ được xác định. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm, đánh giá, ưu tiên các cơ hội cải tiến. Các mục tiêu năng lượng được điều chỉnh dựa trên các nguyên tắc của chính sách này, được liên kết và giám sát trong các lĩnh vực liên quan của công ty.

Không ngừng cải tiến Chúng tôi nỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bảo vệ môi trường sống, hiệu suất liên quan đến năng lượng, sức khỏe và tính an toàn. Để đạt được điều đó, chúng tôi luôn tìm kiếm các biện pháp thích hợp để tối ưu hóa các quy trình, tổ chức, môi trường làm việc và thiết bị của chúng tôi theo các yêu cầu hiện tại và tương lai.

Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên các yêu cầu theo pháp luật và quy định liên quan đến chăm sóc môi trường và năng lượng. Các bên có trách nhiệm trong tổ chức đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ.

Sổ tay quản lý tóm tắt hệ thống quản lý tích hợp về chất lượng, tác động môi trường và hiệu suất năng lượng. Tài liệu này đề cập đến các mục tiêu được lập thành văn bản của chúng tôi được mô tả và bắt buộc thực hiện bởi hệ thống quản lý tích hợp về chất lượng, môi trường và năng lượng cũng như thông qua các quy định và hướng dẫn bổ sung cho tất cả nhân viên.