Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp

Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility) được biết đến chính là trách nhiệm của chính doanh nghiệp đối với xã hội. Tại HELUKABEL, chúng tôi tin rằng quản lý bền vững là một khoản đầu tư cho tương lai. Ngoài chính sách về chất lượng, môi trường và năng lượng cũng như việc thực hiện các quy định của REACH và RoHS, chúng tôi cũng muốn giới thiệu một số dự án xã hội và hỗ trợ của chúng tôi tại đây.