Cách HELUKABEL kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất

Wolfgang Ott, Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng tại HELUKABEL, giải thích cách ông và nhóm của mình giám sát các tiêu chuẩn chất lượng.

Cách HELUKABEL kiểm soát chất lượng

"Chất lượng là khi khách hàng, không phải sản phẩm, trở lại". Đối với Wolfgang Ott, câu nói nổi tiếng này phản ánh mục tiêu của công việc của ông. Là Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng của HELUKABEL, công việc của ông và của nhóm của ông là đảm bảo rằng khách hàng trên toàn thế giới nhận được các sản phẩm hoàn hảo và rằng các sản phẩm trong tương lai sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn về chất lượng. Để đạt được điều này, kỹ sư cơ khí 51 tuổi này duy trì sự liên lạc chặt chẽ với các đồng nghiệp làm việc tại các nhà máy sản xuất, trong Phòng Nghiên cứu và Phát triển, trong Bộ phận Hàng Nhập và trong Bán hàng. “Giao tiếp và hợp tác qua các bộ phận là điều cần thiết vì chỉ như vậy chúng ta mới có thể tìm ra giải pháp phù hợp cho khách hàng," Wolfgang Ott giải thích. "Nếu có một khiếu nại, chúng ta phải tìm hiểu xem đó có phải là lỗi của sản phẩm hay của ứng dụng.”

Tuy nhiên, để ngăn ngừa các khiếu nại từ đầu, quá trình sản xuất được tiếp tục bằng việc kiểm tra để đảm bảo rằng một cáp hoặc dây đáp ứng yêu cầu. Sản phẩm có tuân thủ tất cả các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn không? Tất cả những điều đã được thỏa thuận với khách hàng đã được thực hiện chưa?

Như Wolfgang Ott nhắc nhở chúng ta: "Chất lượng không được tạo ra tại một nơi mà là ở mọi bộ phận ở mọi giai đoạn." Phân tích và sửa chữa độc lập là cơ sở của công việc của ông. Ông phân loại các trường hợp khiếu nại dựa trên các tiêu chí có thể đo lường để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và các biện pháp cần thiết. Ngược lại, khi không làm việc, ông thích dành thời gian với gia đình, đi dạo và, quan trọng nhất, ra ngoài tự nhiên.

>>>Đọc thêm: HELUKABEL cung cấp những sản phẩm dây cáp điện nào?

Trở lại bảng tin