Chiến dịch "Doing Good With Empty Printer Cartridges'' của HELUKABEL

HELUKABEL tham gia vào chiến dịch "Sammeldrache" nhằm hỗ trợ trường trung học "Hans-Grüninger-Gymnasium" ở Markgröningen. Tìm hiểu ngay

Doing good with empty printer cartridges

Chiến dịch góp phần bảo vệ môi trường của HELUKABEL

Chiến dịch "Doing Good With Empty Printer Cartridges'' của HELUKABEL

Chiến dịch Sammeldrache là một sáng kiến của INTERSEROH Product Cycle GmbH, trong đó các công ty quyên góp các hộp mực máy in và hộp mực cho một tổ chức xã hội hoặc công cộng. Để các hộp mực máy in được tái chế, chúng phải được làm sạch, sửa chữa và nạp mực lại. Sau khi được nạp mực lại, các hộp mực được bày bán trên trang web ReuseMe-Toner.shop. Về mặt chất lượng và loại hộp mực, chúng hoàn toàn có thể so sánh với các hộp mực gốc. Sáng kiến này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn đặt ra một động lực đáng suy ngẫm để bảo vệ tài nguyên. Tùy thuộc vào số lượng hộp mực quyên góp, các tổ chức tham gia sẽ nhận được điểm Xanh Môi Trường. Các điểm này sau đó có thể đổi lấy thiết bị thể thao, vật liệu học tập hoặc đồ chơi, ví dụ như.

Từ tháng 3 năm 2007, HELUKABEL đã thu thập các hộp mực máy in rỗng và ủng hộ trường trung học "Hans-Grüninger-Gymnasium" tại Markgröningen. Nhờ sự quyên góp từ HELUKABEL và các nhà tài trợ khác, tài khoản điểm Xanh Môi Trường của trường trung học này tích luỹ được nhiều điểm mỗi năm, từ đó họ nhận được vật liệu như vợt bóng bàn, bảng gạch hoặc tài liệu giảng dạy miễn phí một hoặc hai lần mỗi năm.

>>Xem thêm: Dây cáp đồng trục và cáp dữ liệu của HELUKABEL

Trở lại bảng tin