Cung cấp năng lượng cho các thiết bị profinet

Cung cấp năng lượng cho các thiết bị Profinet

Những kiến thức cần biết

Theo quy định của các máy móc và hệ thống được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN EN 60445 (VDE 0197): Đất chức năng phải màu hồng!

Sự khác biệt giữa đất bảo vệ và đất chức năng là gì?

Nói chung, có hai loại đất khác nhau: đất bảo vệ và đất chức năng (FE).

Trong khi đất bảo vệ được sử dụng để bảo vệ con người và động vật khỏi điện giật và cung cấp bảo vệ trong trường hợp có lỗi, đất chức năng quan trọng cho việc hoạt động không bị nhiễu của các hệ thống và thiết bị điện. Nó rất quan trọng cho hoạt động đều đặn của hệ thống điện và dùng để tiêu thụ nhiễu điện từ điện tử thiết bị, từ đó góp phần vào khả năng miễn dịch EMC.

Các loại dây dẫn bảo vệ và dây dẫn đất

Dây dẫn bảo vệ / dây đấu điện đất bảo vệ (PE)

Dây đấu điện đất bảo vệ (PB)

Dây dẫn đất chức năng (FE)

Dây đấu điện đất chức năng (FB)

HELUCONTROL® PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVCHELUCHAIN® PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC
 • PVC cable in alignment with DIN VDE 0285-525-2-11 /DIN EN 50525-2-1
 • Temperature range: flexible -15°C to +80°C fixed installation -40°C to +80°C
 • Nominal voltage: Uo/U 300/500 V
 • Minimum bending radius: flexible 7.5x outer Ø fixed installation 4x outer Ø

 • PROFINET-compliant*, highly-flexible PVC drag chain cable acc. to guideline for Profinet Draft 4.10 - Date: May 2018 Order No.: 2.252 and DIN EN 60445 (VDE 0197)
 • Temperature range: flexible 0°C to +90°C fixed installation -30°C to +90°C
 • Nominal voltage: Uo/U 300/500 V
 • Minimum bending radius: flexible 12x outer Ø fixed installation 4x outer Ø

Cable structure
 • Bare copper wire, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5
 • Core insulation of special PVC compound type Z 7225
 • 2 cores: BN (L1), BU (N1) 3 cores: BN (L1), BU (N1), PK (FE) 4 cores: BN (L1), BU (N1), BK (L2), WH (N2) 5 cores: BN (L1), BU (N1), BK (L2), WH (N2), PK (FE)
 • Cores stranded with optimallay length
 • Outer sheath of special PVCcompound type TM2 acc. to DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4
 • Sheath colour: grey (RAL 7001)

Cable structure
 • Bare copper wire, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5
 • Core insulation: PVC acc. to DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (compound type TI3)
 • Core identification: brown (L1), blue (N1), black (L2), white (N2) 5 cores: pink (FE)
 • Nonwoven wrapping min. 25 % overlapping
 • Outer sheath: PVC acc. to DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (compound type TM3)
 • Sheath colour HELUCHAIN® PROFINET24V POWER PVC (without functional earthing conductor) black (RAL 9005) HELUCHAIN® PROFINET 24V POWER + FE PVC (with functional earthing conductor) gray (RAL 7001)

Properties
 • Extensively oil resistant, oil-/chemical resistant
 • Flame retardant acc. toDIN VDE 0482-332-1-2 /DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Properties
 • Drag chain properties max. travelling distance 10 m max. speed 3 m/s max. acceleration 3m/s² max. cycles 2M
 • Flame retardant acc. to DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
 • Extensively oil resistant

Application
 • For flexible applications involving medium mechanical stress with free movement, without tensile stress and without forced movement under dry, damp or wet conditions, indoor use only.
 • Used as a power supply to PROFINET components on machine tools, conveyer belts, production lines and in production plants.

Application
 • In dry / damp rooms (not for outdoors)
 • PROFINET-conforming, highly flexible, PVC drag chain cable
 • In measurement and control technology for frequent lifting and bending stress in the automotive industry
 • Machine and tool construction
 • Permanently moving machine parts

  

>>Tìm hiểu thêm: Tìm hiểu đặc điểm, ứng dụng của dây cáp CVV và CXV

Các loại dây cáp HELUKABEL dùng để nối đất

Dây cáp HELUCONTROL Profinet
Dây cáp HELUCONTROL Profinet
Trở lại bảng tin