Đăng ký chuẩn VDE, liệu đây chỉ là về mặt hình thức?

Dây cáp điện được giám sát thường xuyên bởi VDE, được chấp nhận rộng rãi ở Đức và trên toàn thế giới.

Những câu hỏi thường gặp về dây cáp điện

Cáp điện, chất lượng và độ an toàn đã được giám sát bởi các cuộc kiểm tra thường xuyên của Verband Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Hiệp hội Kỹ thuật Điện, Điện tử và Công nghệ thông tin), hay gọi tắt là VDE, được chấp nhận rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp ở Đức và trên toàn thế giới. thế giới. Ngoài ra, Hiệp hội còn thúc đẩy các tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn hóa và kiểm tra sản phẩm. Vì lý do này, phần lớn các mẫu cáp điều khiển trong dòng HELUKABEL đều có đăng ký VDE. Chúng bao gồm cáp PVC có hoặc không có tấm chắn hoặc cáp xích kéo PVC có hoặc không có tấm chắn. Việc đăng ký có thể được nhận dạng từ VDE-Reg. Số được in trên vỏ ngoài. Việc đăng ký cho phép chúng tôi xây dựng các loại cáp điều khiển nhỏ gọn hơn và rẻ hơn các loại cáp hài hòa như H05VV5-F theo DIN EN 50525-2-51 (VDE 0285-525-2-51). Nó biểu thị rằng cáp được sản xuất theo tiêu chuẩn HELUKABEL đáp ứng các thông số kỹ thuật thử nghiệm điện và cơ của cái gọi là tiêu chuẩn DIN EN/DIN VDE. Yêu cầu đăng ký là phải thực hiện kiểm tra thường xuyên. Thanh tra VDE kiểm tra và kiểm tra cả quy trình sản xuất và sản phẩm cuối cùng. Chỉ khi cả hai yếu tố đều đáp ứng đủ tiêu chí thì cáp mới tiếp tục hiển thị số đăng ký. Do đó, số VDE không chỉ mang tính hình thức. Nó cho thấy một viện kiểm tra độc lập đã phê duyệt các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật cao cấp đặt trên cáp điều khiển do HELUKABEL sản xuất.

>>Khám phá thêm: Các sản phẩm dây cáp điện của HELUKABEL

Trở lại bảng tin