Đằng sau sự vận hành trơn tru của các thiết bị máy móc

Erich Kohlbauer đã là người vận hành máy tại HELUKABEL trong 25 năm. Đây là người đóng vai trò quan trọng tới các thiết bị máy móc của chúng tôi.

Sử dụng nhiều vật liệu khác nhau như PVC, PE, PP và HFFR, các hệ thống đùn lớp vỏ bên ngoài vào lõi hoạt động theo cách tự động hóa cao. Tuy nhiên, hiệu suất và năng suất của họ chỉ tốt khi có người vận hành máy móc, người vận hành như Erich Kohlbauer. Anh ta kiểm tra lõi trước khi bắt đầu, chọn công cụ cho công thức vỏ bọc nhất định và căn giữa các lõi để cáp chạy đồng tâm trên toàn bộ chiều dài. Nhìn chung, công việc của người vận hành là theo dõi quá trình. Với nhiều hệ thống điều khiển khác nhau, anh ta có thể phát hiện những biến động trong ứng dụng và phản ứng tương ứng. Tuy nhiên, điều đó hiếm khi cần thiết.

>>Xem thêm: Các sản phẩm dây cáp điện của HELUKABEL

Erich Kohlbauer has been a machine operator at HELUKABEL for 25 years. (© HELUKABEL)
Trở lại bảng tin