Ba lô đặc biệt của robot trong nhà máy sản xuất ô tô

Gói cáp của Robotec Systems cung cấp cánh tay công cụ của robot.

Dây cáp của Robotec Systems cung cấp cánh tay công cụ của robot.

Dây cáp của Robotec Systems cung cấp cánh tay công cụ của robot. (©HELUKABEL)

KHI XEM DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TRONG SẢN XUẤT Ô TÔ, bạn sẽ thấy vô số robot di chuyển cánh tay theo chương trình chính xác. Để 250 robot trong nhà máy sản xuất Volkswagen (VW) ở Chattanooga, TN, Hoa Kỳ có thể thực hiện công việc một cách tự động, công ty con Robotec Systems của HELUKABEL đã tập hợp 500 cụm cáp. Cáp và dây điện được kết hợp trong một hộp đựng nằm phía sau mỗi robot giống như một chiếc ba lô. Hộp đựng cung cấp điện cho cánh tay công cụ của robot, truyền dữ liệu hoặc làm mát các ứng dụng hàn bằng cách cung cấp nước. HELUKABEL USA sẽ lưu trữ các phụ tùng thay thế tại nhà kho ở Chicago, IL, Hoa Kỳ để hỗ trợ VW trong tương lai nhằm giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động bảo trì. Marko Dhan, Giám đốc chi nhánh phía Bắc của Robotec Systems, rất vui mừng được hợp tác với nhà sản xuất ô tô, ”Chúng tôi đã hợp tác với VW trong một số dự án trong thập kỷ qua và mong muốn được hợp tác nhiều hơn với họ trong tương lai .“

>>Tìm hiểu thêm: Dây cáp cho công nghệ robot

>>Tìm hiểu thêm: Dây cáp điện cho các ngành công nghiệp của HELUKABEL

Trở lại bảng tin