Ba lô đặc biệt của robot trong nhà máy sản xuất ô tô

The cable dress pack from Robotec Systems supplies the tool arm of the robot.

Trở lại bảng tin