Dịch vụ vận chuyển đòi hỏi độ chính xác cao trên đường băng

Gluten-free, vegetarian, kosher, or standard: on every flight, a wide variety of meals land in the flight attendants’ trolleys. They are brought to the aircraft by scissor lift catering trucks from DOLL Fahrzeugbau GmbH.

Trở lại bảng tin