Cường độ dòng điện của cáp và dây dẫn phụ thuộc vào đâu?

Tiết diện dây dẫn đóng một vai trò rất quan trọng. Tiết diện càng nhỏ thì điện trở của dây dẫn càng lớn và ngược lại. Đọc thêm tại đây.

Các câu hỏi thường gặp

Mặt cắt dây dẫn đóng một vai trò rất quan trọng. càng nhỏ thì điện trở của dây dẫn càng lớn. Dòng điện không đổi làm nóng dây dẫn có tiết diện nhỏ hơn nhiều so với dây dẫn có tiết diện lớn hơn. Tiết diện dây dẫn được chọn quá nhỏ sẽ dẫn đến hư hỏng các vật liệu xung quanh do nhiệt sinh ra. Điều này có thể dẫn đến hỏng dây dẫn và trong trường hợp xấu nhất – cháy âm ỉ và cháy. Tuy nhiên, môi trường xung quanh nơi đặt cáp hoặc dây dẫn cũng rất quan trọng đối với khả năng mang dòng điện. Điều này bắt đầu với nhiệt độ môi trường xung quanh trong cùng một môi trường (không khí hoặc trong lòng đất) càng lớn thì khả năng mang dòng điện càng thấp. Ngoài ra, phương pháp lắp đặt cáp cũng phải được tính đến. Chỉ có cáp hoặc dây dẫn được lắp đặt ngoài trời mới có khả năng mang dòng tối đa cho phép lớn hơn so với cáp hoặc dây dẫn được đặt nhiều trong một kênh lắp đặt. Khả năng mang dòng của cáp và dây dẫn được xác định trong DIN VDE 0298-4, DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0276-620 và DIN VDE 0276-1000 tùy thuộc vào loại cáp và dây dẫn. Các tiêu chuẩn này liệt kê khả năng mang dòng của tất cả các loại cáp và dây dẫn trong điều kiện chung của môi trường. Tại bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của HELUKABEL GmbH, chúng tôi biết các tiêu chuẩn này và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khả năng mang dòng của cáp và dây dẫn. Chúng tôi rất vui được giúp bạn lựa chọn cáp hoặc dây dẫn phù hợp.

>>Xem thêm: Tìm hiểu về liên hệ giữa chỉ số AWG và tiết diện dây dẫn

Trở lại bảng tin