Đây mới chỉ là bước khởi đầu - chia sẻ từ chủ tịch FVA

Việc quyên góp các loại cáp khác nhau từ HELUKABEL cho các thành viên của Hiệp hội Khoa học Bay Aachen (FVA) cho phép họ hiện đại hóa cửa hàng làm việc của mình để tiếp tục nghiên cứu và làm việc trên các máy bay.

Bước khởi đầu

60 sinh viên từ Đại học RWTH và Đại học FH Aachen đã hợp tác với Hiệp hội Hàng không Khoa học Aachen (FVA) để nghiên cứu, sửa chữa và học lái máy bay. Họ thường xuyên gặp nhau trong thời gian rảnh rỗi và hiện đang làm việc vào hệ thống động cơ điện để đưa máy bay lượn trở lại điểm xuất phát. Gần đây, việc này hầu như không thể thực hiện được do cửa hàng làm việc đã gặp nhiều sự cố về điện. HELUKABEL đã quyên góp các loại cáp khác nhau để sửa chữa cửa hàng. "Chúng tôi đã hoàn thành việc lắp đặt trần ở một phòng. Nhưng đó chỉ là bắt đầu," Leo Girbig, chủ tịch của FVA, báo cáo. "Là một hiệp hội, chúng tôi phụ thuộc vào sự quyên góp nên chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của HELUKABEL."

>>Xem thêm: Cáp chống nhiễu là gì? Các loại cáp chống nhiễu

Trở lại bảng tin