Tôi phải làm gì nếu tôi quan tâm đến nhiều vị trí khác nhau?

Để có thể xử lý nhanh chóng và không phức tạp, vui lòng ứng tuyển riêng cho từng vị trí. Hãy nhớ viết đơn xin việc đầy đủ cho từng vị trí.

Điều gì xảy ra với dữ liệu của tôi?

Bằng cách nhập dữ liệu của bạn, một hồ sơ sẽ tự động được thiết lập với chúng tôi. Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu ứng viên của chúng tôi.

Liệu nó có làm tăng cơ hội nộp đơn nếu người nộp đơn gọi điện không?

Không, bạn có thể đặt câu hỏi về quy trình nộp đơn hoặc vị trí được quảng cáo. Mọi thắc mắc khác sẽ được làm rõ trong buổi phỏng vấn. Một cuộc gọi không có ảnh hưởng đến quá trình nộp đơn hoặc quyết định.