Người đàn ôn chuyên chở thông tin tại Tập đoàn HELUKABEL

Johannes Sailer là người ký được ủy quyền tại HELUKABEL GmbH và chịu trách nhiệm về số liệu, hợp đồng và các vấn đề pháp lý.

Khi đến với các con số, hợp đồng hoặc các vấn đề pháp lý, Johannes Sailer là người phù hợp nhất! Ông là người ký kết độc quyền của HELUKABEL và mặc dù lĩnh vực làm việc của ông có vẻ khô khan khi nhìn qua lần đầu, nhưng khi giám đốc tài chính mô tả công việc của mình, ông đã thu hút bạn ngay từ lời đầu tiên. Không có một ngày làm việc điển hình nào cho Sailer, "điều này tạo ra rất nhiều sự đa dạng". Và đó là điều làm cho công việc trở nên thú vị. Một lĩnh vực quan trọng của công việc của ông là dự toán và quản lý dòng tiền tại HELUKABEL GmbH và các công ty con của nó; do đó, người 40 tuổi này luôn tiếp xúc với các ngân hàng, tư vấn thuế, kiểm toán viên và luật sư. Johannes Sailer cũng là người liên hệ cho thủ tục thông quan và tuân thủ quy định.

Ngoài ra, ông và nhóm của ông chịu trách nhiệm về các chính sách bảo hiểm của tập đoàn và phát triển khuôn khổ các thỏa thuận đến giai đoạn ký kết. Sailer không chỉ biết xử lý các con số, ông cũng hiểu rõ văn bản chi tiết. Hợp tác của Sailer với các công ty con ở nước ngoài đưa ông vào liên lạc thường xuyên với các nền văn hóa khác nhau, điều này giúp định hình sự phát triển liên tục của tập đoàn. Người tốt nghiệp kinh tế kinh doanh đánh giá cao sự trao đổi thường xuyên với tất cả các bộ phận tại HELUKABEL: "Bạn làm việc với nhiều người tốt đẹp!" Các dự án đặc biệt cũng nằm trong danh sách công việc của người được ủy quyền ký: ông đặc biệt tự hào về việc xây dựng tòa nhà văn phòng mới của công ty tại Hemmingen. Khi hoàn thành, tất cả các bộ phận sẽ làm việc dưới một mái nhà. "Điều này sẽ cho chúng tôi không gian để trao đổi thông tin hàng ngày và tạo ra tinh thần đoàn kết tốt hơn."

Tìm hiểu thêm về Tập đoàn HELUKABEL ngay tại đây.

Johannes Sailer
Trở lại bảng tin