Sắp xếp có tổ chức và kế hoạch là yếu tố cần thiết cho mỗi dự án

Maurizio đã làm việc tại HELUKABEL trong hơn 20 năm. Nhiệm vụ của anh ấy là đảm bảo HELUKABEL thể hiện mặt tốt nhất tại các hội chợ thương mại.

Cho dù đó là công trình nhẹ+xây dựng, Hannover Messe hay SPS IPC Drives, hầu như mỗi tháng HELUKABEL đều có mặt tại các hội chợ thương mại hàng đầu trong ngành. Nhưng cần phải chuẩn bị rất nhiều trước khi được đón khách tham quan tại gian triển lãm. Là cầu nối giữa các bộ phận của HELUKABEL và người xây dựng gian hàng triển lãm, Maurizio Giordano có toàn quyền: từ việc chọn địa điểm thích hợp, lên kế hoạch cho gian hàng với nhà thầu triển lãm, thảo luận các chủ đề chính với các bộ phận, đến kiểm tra gian hàng khi nó hoàn thành. Maurizio Giordano thiết kế các tấm tường và bảng mẫu cùng với các nhà thiết kế đồ họa và đảm bảo rằng cả vật trưng bày và tài liệu tiếp thị đều đến quầy đúng giờ. Ông cũng tư vấn và hỗ trợ các công ty con quốc tế trong việc chuẩn bị cho hội chợ thương mại. Điểm nổi bật hàng năm đối với anh ấy là SPS IPC Drive ở Parma. Vốn là người Ý, sự kiện này mang đến cho anh cơ hội nói tiếng mẹ đẻ của mình.

Maurizio Giordano
Trở lại bảng tin