Tỉ mỉ đến từng chi tiết góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm

Gabriele Fußy chịu trách nhiệm giám sát việc đảm bảo chất lượng tại nhà máy sản xuất ở Windsbach.

Gabriele Fußy là nhân viên lâu năm tại nhà máy Windsbach. Từ tháng 8 năm 2015, bà chịu trách nhiệm giám sát việc đảm bảo chất lượng tại nhà máy sản xuất. Tên của cô ấy tượng trưng cho chất lượng!

Trước khi HELUKABEL cung cấp cáp, nó phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng do Gabriele Fußy tổ chức. Mỗi sản phẩm đều trải qua một loạt thử nghiệm dài trong phòng thí nghiệm của cô. Những thử nghiệm này bao gồm từ các thử nghiệm cơ học về độ bền kéo và độ giãn dài, thông qua các thử nghiệm điện và cho đến thử nghiệm ngọn lửa. Cô đặc biệt chú ý đến mẫu ban đầu, dù là nguyên liệu thô hay thành phẩm. Các cuộc kiểm tra không thường xuyên được thực hiện bởi chính Fußy. Chính sự đa dạng này đã khiến công việc trở nên thú vị đối với cô ấy.

>>Xem thêm: Giới thiệu chung về dây cáp điện của HELUKABEL

Gabriele Fußy chịu trách nhiệm giám sát việc đảm bảo chất lượng tại nhà máy sản xuất ở Windsbach.
Gabriele Fußy chịu trách nhiệm giám sát việc đảm bảo chất lượng tại nhà máy sản xuất ở Windsbach.
Trở lại bảng tin