Từ "Cat' mang ý nghĩa như thế nào trong lĩnh vực Ethernet?

Jürgen Berger là người đứng đầu công nghệ dữ liệu, mạng và xe buýt ở Hemmingen và là chuyên gia về công nghệ truyền thông dữ liệu.

SỰ PHÁT TRIỂN của công nghệ mạng LAN ‘Ethernet’ bắt đầu vào những năm 1990. Các nguyên tắc được liệt kê dưới tên ‘IEEE 802.3‘, từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu. Vì lý do tổ chức, các thành phần kỹ thuật được chia thành các loại (Cat) từ 1 đến 8. Mỗi loại phản ánh một thế hệ công nghệ và xác định các đặc tính truyền dữ liệu cụ thể của cáp. Trong số tám loại hiện tại, bốn loại đầu tiên chỉ dành cho mục đích lịch sử ngày nay. Với tốc độ truyền dữ liệu vài kilo hoặc megahertz, chúng cung cấp tốc độ rất nhanh và quay trở lại thời điểm ISDN là công nghệ tiên tiến nhất. Cat 5 xác định tần số truyền 100 megahertz và tốc độ 100 Mbit/s, có nghĩa là nó có thể được sử dụng để triển khai mạng máy tính truyền thống trong các tòa nhà văn phòng. Loại phổ biến nhất hiện nay là Cat 6. Loại này đảm bảo tần số hoạt động 250 megahertz để truyền thoại và dữ liệu trong phạm vi gigabit. Cat 6A quản lý tốc độ 10 gigabit ở tần số 500 megahertz. Cat 7 cũng truyền ở tốc độ 10 gigabit nhưng tần số cao hơn 600 megahertz để có thời lượng truyền tối đa. Thế hệ mới nhất, Cat 8, đang được sử dụng để trực quan hóa mạng dữ liệu và các trung tâm dữ liệu Ethernet 40 gigabit. Các thành phần Cat 4 đến Cat 7A tích hợp hoàn toàn với nhau. Đối với các bộ phận cố định cố định như cáp, nên lắp đặt biến thể loại cao nhất để đảm bảo hiệu suất trong tương lai của chúng. Ngược lại, phích cắm và ổ cắm dữ liệu có thể dễ dàng được thay thế bất cứ lúc nào. Kết quả là một mạng hỗn hợp yêu cầu chỉ định thứ hai, lần này là các lớp từ A đến F. Lớp này áp dụng cho toàn bộ mạng và dựa trên mẫu số chung thấp nhất. Điều này có nghĩa là thành phần có lớp thấp nhất sẽ xác định lớp tổng thể của mạng. Ví dụ: nếu mạng chứa cáp Cat 7 (F) và phích cắm Cat 6 (E), mạng sẽ được gán loại của phích cắm, tức là loại E.

>>Đọc thêm: Các loại cáp mạng và cáp dữ liệu của HELUKABEL

Jürgen Berger là người đứng đầu công nghệ dữ liệu, mạng và xe buýt ở Hemmingen
Jürgen Berger là người đứng đầu công nghệ dữ liệu, mạng và xe buýt ở Hemmingen và là chuyên gia về công nghệ truyền thông dữ liệu. (© HELUKABEL)
Trở lại bảng tin