Công cụ cố định cable drum giúp an toàn khi di chuyển

Playing it safe: the prongs of the forklift lock into the TROMSTOP platform during transport.

Trở lại bảng tin