Đơn đăng ký của bạn là bước đầu tiên cần thực hiện. Khơi dậy sự quan tâm của chúng tôi! Hãy chắc chắn rằng nó bao gồm các nội dung sau:

  • Cover letter: Hãy cho chúng tôi biết điều gì thúc đẩy bạn nộp đơn cho chúng tôi. Những thành tựu, kinh nghiệm và thành công nào giúp bạn có đủ điều kiện cho vị trí được tuyển dụng.
  • CV - ngoài thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi quan tâm đến trình độ học vấn và nghề nghiệp trước đây của bạn, với mô tả công việc ngắn gọn và trình độ chuyên môn.
  • Các tài liệu tham khảo, các tài liệu hỗ trợ nếu cần thiết
  • Bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ đào tạo và bảng điểm

Chúng tôi muốn chỉ ra rằng các tài liệu đăng ký không đầy đủ sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình đăng ký vì các bộ phận chuyên môn không thể kiểm tra chúng. Các tài liệu không được gửi sau sẽ dẫn đến việc quá trình bị chấm dứt, dẫn đến việc chúng tôi bị từ chối.

Nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Ngay sau khi nhận được đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ tự động gửi xác nhận đã nhận. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá đơn đăng ký của bạn trong nội bộ.Sau lần kiểm tra đầu tiên này, bạn sẽ nhận được phản hồi dưới dạng lời mời phỏng vấn qua điện thoại hoặc cuộc trò chuyện đầu tiên hoặc lời từ chối. Nếu bạn thuyết phục được chúng tôi trong cuộc trò chuyện đầu tiên, cuộc trò chuyện thứ hai thường sẽ diễn ra nhanh chóng. Sau cuộc trò chuyện cá nhân với bạn, chúng tôi sẽ gọi cho bạn trong thời gian sớm nhất và đưa ra phản hồi cho bạn. Sau khi bạn chấp nhận, chúng tôi sẽ làm rõ mọi thắc mắc còn lại về hợp đồng lao động của bạn và sau đó chúng tôi sẽ nói:

Chào mừng đến với HELUKABEL!