Mức độ bảo vệ là gì? Ý nghĩa của chỉ sô IP với dây cáp

Susanne Tabler giám sát Phòng Phụ kiện Cáp và là người liên hệ của bạn về mọi câu hỏi liên quan đến Mã IP.

Dấu hiệu bảo vệ quốc tế (IP-CODE), còn được gọi là Dấu hiệu bảo vệ chống xâm nhập, phân loại và đánh giá mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ chống lại sự xâm nhập của vật thể và nước. Nó dựa trên tiêu chuẩn IEC 60529 và cung cấp thông tin chi tiết hơn để mô tả rõ hơn khả năng phục hồi của vỏ. Mã IP cho biết mức độ bảo vệ bằng hai chữ số. Chữ số đầu tiên thể hiện khả năng bảo vệ chống lại các bộ phận nguy hiểm và vật rắn từ bên ngoài. Nó tăng lên giá trị tối đa là 6, nghĩa là “kín bụi”. Chữ số thứ hai đại diện cho khả năng chống nước. Bắt đầu từ giá trị 0, tương đương với “không bảo vệ”, thang đo tăng lên đến các giá trị như 8, nghĩa là “bảo vệ chống lại việc ngâm liên tục trong nước” và kết thúc ở 9K, nghĩa là “bảo vệ chống lại các tia nước áp suất cao và nhiệt độ cao .”

Do đó, vỏ bọc có mức bảo vệ IP00 không cung cấp khả năng bảo vệ chống lại sự xâm nhập của các vật thể rắn từ bên ngoài; nó không ngăn chặn việc tiếp cận các bộ phận nguy hiểm bên trong vỏ bọc và không ngăn ngừa các tác động có hại do sự xâm nhập của nước. Ngược lại, vỏ có mức bảo vệ IP11 bảo vệ khỏi các vật thể có đường kính lớn hơn hoặc bằng 50 mm (2 in) và nước nhỏ giọt. Tuy nhiên, mức độ bảo vệ tổng thể chỉ tốt bằng các thành phần riêng lẻ trong toàn bộ hệ thống. Do đó, các tuyến cáp chất lượng cao là một yếu tố thiết yếu. Chúng bịt kín vỏ cáp và vỏ, đồng thời giúp giảm căng thẳng. Hầu hết các tuyến cáp của HELUKABEL đều có xếp hạng bảo vệ IP68 / IP69K. Vỏ bọc có xếp hạng bảo vệ IP67 trở lên không nhất thiết phải đáp ứng các yêu cầu được xác định bởi xếp hạng thấp hơn. Nếu những điều này là bắt buộc thì xếp hạng cần được chỉ định riêng, ví dụ: IP66/IP67/IP69K, nhằm đảm bảo vỏ bọc đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.

>>Tìm hiểu thêm: Dòng cáp cao su của HELUKABEL

Susanne Tabler giám sát Phòng Phụ kiện Cáp và là người liên hệ của bạn về mọi câu hỏi liên quan đến Mã IP.
Susanne Tabler giám sát Phòng Phụ kiện Cáp và là người liên hệ của bạn về mọi câu hỏi liên quan đến Mã IP.
Trở lại bảng tin