YÊU CẦU MỚI VỀ NHÃN UKCA TẠI THỊ TRƯỜNG VƯƠNG QUỐC ANH

Thông tin mới nhất về chứng nhận UKCA cho các sản phẩm của chúng tôi, HELUKABEL.

Cập nhật thông tin mới nhất về chứng nhận UKCA cho các sản phẩm của chúng tôi, HELUKABEL tại Vương quốc Anh.

Chứng nhận tiêu chuẩn CE đánh dấu sự phù hợp tại thị trường Châu Âu sắp không còn được áp dụng tại Vương quốc Anh. Từ ngày 31/12/2024, sau khoảng thời gian chuyển đổi kéo dài 2 năm, chứng nhận (1)UKCA của Vương Quốc Anh sẽ được chấp nhận tại thị trường này. Điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến các sản phẩm dây điện, dây cáp và phụ kiện của chúng tôi.

Hiện tại, việc đánh dấu nhãn UKCA vẫn chưa được quy định rõ ràng bắt đầu từ năm sau. Tuy nhiên, chúng tôi đã thường xuyên liên hệ với các cơ quan chức năng thông qua công ty con ở Anh, HELUKABEL (UK) Ltd. Do đó, chúng tôi đảm bảo sẽ thông báo nhanh chóng và trực tiếp liên quan đến các quy định về vấn đề này trong tương lai. Dấu UKCA hiện chỉ được in trên nhãn sản phẩm của chúng tôi. Ngay sau khi có được những thông tin chắc chắn về kế hoạch chuyển đổi dấu chứng nhận, chúng tôi sẽ áp dụng nó cho tất cả sản phẩm và cập nhật trên bảng dữ liệu.

Chúng tôi chắc chắn sẽ có thể cung cấp cho khách hàng tại Vương quốc Anh các sản phẩm và giải pháp đã đạt chuẩn và tuân thủ theo các quy định hiện hành tại thị trường Anh quốc trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho bạn những tin tức khác về chủ đề chứng chỉ UKCA.

Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến vấn đề này từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi TẠI ĐÂY. Nếu bạn có thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào!

(1) Dấu UKCA (nhãn hiệu chứng nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn Vương quốc Anh) là dấu chứng nhận sản phẩm mới của Vương quốc Anh, được yêu cầu đối với một số sản phẩm được đưa vào thị trường ở Vương quốc Anh. Dấu UKCA sẽ được thay thế cho các sản phẩm trước đây được yêu cầu chứng nhận CE.

Trở lại bảng tin